Gan fod cytundeb Slade yn dod i ben yn y Haf, a dwi ddim yn gweld Tan yn rhoi un newydd iddo, pa bynnag adran byddwn i, pwy fasai chi yn ei hoffi fel rheolwr newydd.?