+ Visit Cardiff FC for Latest News, Transfer Gossip, Fixtures and Match Results
Results 1 to 12 of 12

Thread: Malcolm Allen

 1. #1

  Malcolm Allen

  Mae fy cymraeg fi yn warthus on y mae yr hogen Allen yn gwisgo ei calon ar ein llewys fel mae nw yn dwaed..mae fy traegladau fi'n wael hefyd. dwi am yrmafer mwy.

 2. #2

  Re: Malcolm Allen

  Paid a becso am dy dreigladau. Mae dy Gymraeg yn iawn. Ti ddim yn darllen y newyddion ar S4C!

  Rwy'n cytuno gyda ti am Malcolm Allen. Sylwebydd naturiol iawn sydd yn dweud beth sydd ar ei feddwl - dim sgript o gwbl.

 3. #3

  Re: Malcolm Allen

  Diolch. Mae en neud fi chwerthyn pan dwin grando I radio wales am bell waith a chin gallu clywed e yn sgrechi yn y cefendir wrth sylweddu am radio Cymru . Dwin ddim ond yn gwilio , grando I gemau Cymru yn cymraeg. Ond yn mind dros I clywed Rob Phillips sylweddu am fined neu dwy. Yr gemau yr City. Am Rhiw rheswm Mae nw ddim ar y radio yn yr wythnos. Diolch am dy ateb. Dwi am siarad mwy o cymraeg. Gobeithio fod e ddim yn rhi poenus I ddarllen. Joe

 4. #4

  Re: Malcolm Allen

  Dim problem boi. Ddim yn boenus i ddarllen o gwbl, gret bod ti'n ymarfer dy Gymraeg.

  Est ti i'r gem neithiwr? Credu bod angen chwaraewyr newydd yng nghanol y cae. Ni'n colli Aron. Dwi ddim yn hoff iawn o Damour neu Bryson. Hoffwn i weld rhywun fel Jordon Mutch, rhywun sydd yn rhedeg yn dda gyda'r bel ac sydd yn gallu sgorio.

 5. #5

  Re: Malcolm Allen

  Mi welais fy yr gem at y teledu. Yn aros gyda fy mam am wyhnos. Cytuno am yr midfield. Dwin meddwl yr un peth. Chwaraewr tebyg I Mutch. Sydd Angen. Nid iw Mutch yn chwarae ar y foment. Mae e yn haner fordd rhwng Gunnar ac Tomlin oes tin Nabod beth dwi'n dwead. Mae angen coesau fres. Gobeithio y fod Tan wedi Cofio ei llyfr cheque wrth dod i aros yn prydain dros yr gwiliau. Maer tim wedi neud yn andros o dda ond mae nw angen gwthiad fach eto o Tan i cwrdd a nw yn y canol.

 6. #6

  Re: Malcolm Allen

  Est ti i'r gem heddiw? Roedd e'n warthus! Oer iawn hefyd, erbyn y diwedd. Yn bendant mae angen chwaraewyr newydd. Cyfle i ni weld pa mor dda mae Warnock.

 7. #7

  Re: Malcolm Allen

  Flin geni Grojek. Na welais yr ateb chi. Gobeithio am cynluniad dda at dydd sul. Dwi'n edrych ymlaen I weld yr stadiwm yn lawn. Mae yna rhiw faint o henlle ar y fwrdd saesneg gyda pobl yn cwympo mas. Chi wedii gweld e I gid o flaen trwy fod. Mae fy tocen ddim wedi cyraedd eto am dydd sul and Mae hwna yn pwnc eraill. Tria 50 pwnc ar y bwrdd llawn.

 8. #8

  Re: Malcolm Allen

  A flin gen i hefyd. Rwy'n cytuno gyda ti am bobl yn cwympo mas. Dwi newydd ymateb i dml1954. Mae e'n foi rhyfedd. Ges i ymateb sarcastic iawn gyda fe, felly dwi wedi ymateb yn yr un ffordd. Dydy e ddim yn fodlon gydag unrhyw un yn ffeindio bai mewn unrhyw beth mae'r clwb yn gwneud. Siwr ei fod yn un o'r directors neu rhywbeth!

  Ti'n hapus gyda busnes ni yn ystod mis Ionawr?

 9. #9

  Re: Malcolm Allen

  Dim problem. Ateb o tro I tro yn dda I fi foi. Dwin meddwl VT yw e weithiau hefyd. Dwin sulw fod ambell waith my rhai or fechgyn ddim yn digon hapus I rthoi ei sulw drossod Mae nw yn teimlo fod mse angen nhw rhoi y pwynt arall I lawr hefyd.

  Eitha fodlon guda fisness Ionawr
  Mae gen I teimlad rydym ni wedi neud camgemariad talu I gid or press at Madine ond ambell with y Mae bechgyn mawr a cruff fel e yn tyfi lan yn yr gem gyda oedran ac yn nabod sit I defnydfio ei cyrff. Gobeithio hwn ta waith.

  Oedd fin gobeithio am rhiwyn arall yn yr midfield. Rhiwyn syn gallu pasio yr bel.

  Mae e yn galed yn Ionawr ac nad ydim ni yn gallu talur cyflog y Mae Wolves, Villa et .

  Gewn ni weld.

 10. #10

  Re: Malcolm Allen

  Cytuno gyda ti am Madine. Am y tro cyntaf, dwi ddim yn hapus iawn gyda'r chwarewyr mae Warnock wedi dod i'r clwb. Dwi'n hoff iawn ohono fe, ond ddim yn meddwl bod angen Jamie Ward. Hefyd rydyn ni wedi talu gormod o arian am Gary Madine.

  Rwy'n gobeithio bydd Grujic yn datblygu yn y misoedd nesaf. Ni'n gweld eisiau Aron yn bendant.

 11. #11

  Re: Malcolm Allen

  Cytuno gyda pobpeth chin dweud. Dwin meddwl y teimlad ambyti Ward gan Warnock yw fod en cyrff arall dybunol sin mind I rhedeg a chwysu amdano fo. Nid oedd Tomlin yn mind I neud hwna mwy ywr siom ond yr amser dros yr nadolig wedi efeithio Warnock effallai ac Mae ateb e pob tro i problem yw chwys. Dwin meddwl y fod Traore yn gallu bod yn chwaraewr sin mind I chwarae rhan I'm ni. Oes mae e yn chwarae yn dda am y 2 gem nesa y fydd en diddorol I weld a oes Bennett yn mind sydd I nol yn yr tim. Mae genni teimlad ambyti Warnock ai 'grudges' fel petai.

 12. #12

  Re: Malcolm Allen

  Ges i sioc neithiwr i weld Sol ar y fainc. Roeddwn ni'n meddwl taw Morrison/Bamba oedd hoff gyfuniad Warnock, nid Morrison/Manga. Dwi'n hoffi'r tri ohonyn nhw, felly does dim lot o ots gen i.

  Ti'n iawn am y chwys....work rate fel mae'r Saes yn dweud. Credu bod Warnock yn hoffi cymysgedd o chwaraewyr dawnus, cyflym (fel Hoilett, NML, Zohore, Grujic) a'r rhai sydd yn gweithio'n galed (Peltier, Ralls, Bryson, Ward, Madine etc).

  Dwi'n hoffi ti'n defnyddio'r gair "ambyti". Mae hynny'n gair hen ffasiwn o'r cymoedd!

Posting Permissions

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •