PDA

View Full Version : Malcolm Allenjoecity
05-09-17, 20:23
Mae fy cymraeg fi yn warthus on y mae yr hogen Allen yn gwisgo ei calon ar ein llewys fel mae nw yn dwaed..mae fy traegladau fi'n wael hefyd. dwi am yrmafer mwy.

Gnojek
23-12-17, 19:14
Paid a becso am dy dreigladau. Mae dy Gymraeg yn iawn. Ti ddim yn darllen y newyddion ar S4C!

Rwy'n cytuno gyda ti am Malcolm Allen. Sylwebydd naturiol iawn sydd yn dweud beth sydd ar ei feddwl - dim sgript o gwbl.

joecity
30-12-17, 09:56
Diolch. Mae en neud fi chwerthyn pan dwin grando I radio wales am bell waith a chin gallu clywed e yn sgrechi yn y cefendir wrth sylweddu am radio Cymru . Dwin ddim ond yn gwilio , grando I gemau Cymru yn cymraeg. Ond yn mind dros I clywed Rob Phillips sylweddu am fined neu dwy. Yr gemau yr City. Am Rhiw rheswm Mae nw ddim ar y radio yn yr wythnos. Diolch am dy ateb. Dwi am siarad mwy o cymraeg. Gobeithio fod e ddim yn rhi poenus I ddarllen. Joe

Gnojek
30-12-17, 14:03
Dim problem boi. Ddim yn boenus i ddarllen o gwbl, gret bod ti'n ymarfer dy Gymraeg.

Est ti i'r gem neithiwr? Credu bod angen chwaraewyr newydd yng nghanol y cae. Ni'n colli Aron. Dwi ddim yn hoff iawn o Damour neu Bryson. Hoffwn i weld rhywun fel Jordon Mutch, rhywun sydd yn rhedeg yn dda gyda'r bel ac sydd yn gallu sgorio.

joecity
31-12-17, 10:44
Mi welais fy yr gem at y teledu. Yn aros gyda fy mam am wyhnos. Cytuno am yr midfield. Dwin meddwl yr un peth. Chwaraewr tebyg I Mutch. Sydd Angen. Nid iw Mutch yn chwarae ar y foment. Mae e yn haner fordd rhwng Gunnar ac Tomlin oes tin Nabod beth dwi'n dwead. Mae angen coesau fres. Gobeithio y fod Tan wedi Cofio ei llyfr cheque wrth dod i aros yn prydain dros yr gwiliau. Maer tim wedi neud yn andros o dda ond mae nw angen gwthiad fach eto o Tan i cwrdd a nw yn y canol.

Gnojek
06-01-18, 19:15
Est ti i'r gem heddiw? Roedd e'n warthus! Oer iawn hefyd, erbyn y diwedd. Yn bendant mae angen chwaraewyr newydd. Cyfle i ni weld pa mor dda mae Warnock.

joecity
24-01-18, 17:13
Flin geni Grojek. Na welais yr ateb chi. Gobeithio am cynluniad dda at dydd sul. Dwi'n edrych ymlaen I weld yr stadiwm yn lawn. Mae yna rhiw faint o henlle ar y fwrdd saesneg gyda pobl yn cwympo mas. Chi wedii gweld e I gid o flaen trwy fod. Mae fy tocen ddim wedi cyraedd eto am dydd sul and Mae hwna yn pwnc eraill. Tria 50 pwnc ar y bwrdd llawn.

Gnojek
01-02-18, 17:46
A flin gen i hefyd. Rwy'n cytuno gyda ti am bobl yn cwympo mas. Dwi newydd ymateb i dml1954. Mae e'n foi rhyfedd. Ges i ymateb sarcastic iawn gyda fe, felly dwi wedi ymateb yn yr un ffordd. Dydy e ddim yn fodlon gydag unrhyw un yn ffeindio bai mewn unrhyw beth mae'r clwb yn gwneud. Siwr ei fod yn un o'r directors neu rhywbeth!

Ti'n hapus gyda busnes ni yn ystod mis Ionawr?

joecity
01-02-18, 20:38
Dim problem. Ateb o tro I tro yn dda I fi foi. Dwin meddwl VT yw e weithiau hefyd. Dwin sulw fod ambell waith my rhai or fechgyn ddim yn digon hapus I rthoi ei sulw drossod Mae nw yn teimlo fod mse angen nhw rhoi y pwynt arall I lawr hefyd.

Eitha fodlon guda fisness Ionawr
Mae gen I teimlad rydym ni wedi neud camgemariad talu I gid or press at Madine ond ambell with y Mae bechgyn mawr a cruff fel e yn tyfi lan yn yr gem gyda oedran ac yn nabod sit I defnydfio ei cyrff. Gobeithio hwn ta waith.

Oedd fin gobeithio am rhiwyn arall yn yr midfield. Rhiwyn syn gallu pasio yr bel.

Mae e yn galed yn Ionawr ac nad ydim ni yn gallu talur cyflog y Mae Wolves, Villa et .

Gewn ni weld.

Gnojek
07-02-18, 20:18
Cytuno gyda ti am Madine. Am y tro cyntaf, dwi ddim yn hapus iawn gyda'r chwarewyr mae Warnock wedi dod i'r clwb. Dwi'n hoff iawn ohono fe, ond ddim yn meddwl bod angen Jamie Ward. Hefyd rydyn ni wedi talu gormod o arian am Gary Madine.

Rwy'n gobeithio bydd Grujic yn datblygu yn y misoedd nesaf. Ni'n gweld eisiau Aron yn bendant.

joecity
07-02-18, 20:53
Cytuno gyda pobpeth chin dweud. Dwin meddwl y teimlad ambyti Ward gan Warnock yw fod en cyrff arall dybunol sin mind I rhedeg a chwysu amdano fo. Nid oedd Tomlin yn mind I neud hwna mwy ywr siom ond yr amser dros yr nadolig wedi efeithio Warnock effallai ac Mae ateb e pob tro i problem yw chwys. Dwin meddwl y fod Traore yn gallu bod yn chwaraewr sin mind I chwarae rhan I'm ni. Oes mae e yn chwarae yn dda am y 2 gem nesa y fydd en diddorol I weld a oes Bennett yn mind sydd I nol yn yr tim. Mae genni teimlad ambyti Warnock ai 'grudges' fel petai.

Gnojek
14-02-18, 19:19
Ges i sioc neithiwr i weld Sol ar y fainc. Roeddwn ni'n meddwl taw Morrison/Bamba oedd hoff gyfuniad Warnock, nid Morrison/Manga. Dwi'n hoffi'r tri ohonyn nhw, felly does dim lot o ots gen i.

Ti'n iawn am y chwys....work rate fel mae'r Saes yn dweud. Credu bod Warnock yn hoffi cymysgedd o chwaraewyr dawnus, cyflym (fel Hoilett, NML, Zohore, Grujic) a'r rhai sydd yn gweithio'n galed (Peltier, Ralls, Bryson, Ward, Madine etc).

Dwi'n hoffi ti'n defnyddio'r gair "ambyti". Mae hynny'n gair hen ffasiwn o'r cymoedd!

joecity
10-04-18, 22:58
Ges i sioc neithiwr i weld Sol ar y fainc. Roeddwn ni'n meddwl taw Morrison/Bamba oedd hoff gyfuniad Warnock, nid Morrison/Manga. Dwi'n hoffi'r tri ohonyn nhw, felly does dim lot o ots gen i.

Ti'n iawn am y chwys....work rate fel mae'r Saes yn dweud. Credu bod Warnock yn hoffi cymysgedd o chwaraewyr dawnus, cyflym (fel Hoilett, NML, Zohore, Grujic) a'r rhai sydd yn gweithio'n galed (Peltier, Ralls, Bryson, Ward, Madine etc).

Dwi'n hoffi ti'n defnyddio'r gair "ambyti". Mae hynny'n gair hen ffasiwn o'r cymoedd!


Ambyti :hehe: Flin geni am peido ateb chi. Dim yn wneud e i bod yn ddiflas. Rydw I wedi bod yn bostio ar yr bwrdd arall. Ti'n iawn? Mae'r tim yn edrych heb balans I fi am y tro. Mae rhiwbeth wedi mind yn sal yn canol yr cae. Dwi ddim am roi pobeth ar drws Gunnar ond nid ydw ni'n chwarea gudar un tempo er daith ef nol. Rhy symil I dwaed fod Gunnar si ar bai ond mae rhywbeth wedi digwydd.

Gnojek
11-04-18, 19:48
Pa fwrdd arall.....**** neu OOCC?

joecity
12-04-18, 22:56
OOCC. Dwi'n hoffi yr ddau bwrth. Mwy o beldroed ar y fwrrd yma ond maer bwrdd arall gyda popbl dwi'h hoffi si oedd yn arfer bostio fan yma. Maer bwrth arall yn eiddaf ddonioal ar arfau. Mae angen canlyniad i fwrdd i Norwich ar y pen-wythnos. Dwi'n meddwl y fusdde yn gem galed arall. Gobeithio fod Ken yn gallu feindio rhiw fath o 'form' eto.

Gnojek
21-10-18, 13:07
Shw mae! Wyt ti dal ar y bwrdd yma? Est ti i'r gem ddoe? Diwrnod i fwynhau, heb os.

pgbluebird
22-10-18, 22:04
Newydd ail-ddechrau postio ar hwn ers cwpwl fisoedd, ddim yn gwneud llawer, ond nes i sylwi bod llawer or hen enwau ddim ar hwn, ac wedi sylwi wedi i chi ddeud bod nhw ar OOCC...

Pam bo nhw wedi cychwyn y bwrdd yna? Odd genai'm syniad bod o'n bodoli tan nawr, gwneud synnwyr.

Divine Wright
24-10-18, 21:44
Son am sylwebwyr... ma john hartson yn tueddu i ddefnyddio lot o eiriau bach neu termau yn y saesneg. Dwin ffindio fen doniol os unrhyw beth.

Dwin cydymdeimlon llwyr gyda fe achos ma llawer o dermau peldroed yn amhosib cyfieithu weden i, yn enwedig os mae gyd o dy brofiad yn gem wedi cael eu dreulio yn Lloeger/Yr Alban.

Through the channels
Sending off offence
VAR
Bend it round the wall
Backpass
Lone frontman
Wing-back

Basen iín stryglo i gyfieithu yr uchod (er enghraifft).

Gnojek
08-11-18, 07:38
Newydd ail-ddechrau postio ar hwn ers cwpwl fisoedd, ddim yn gwneud llawer, ond nes i sylwi bod llawer or hen enwau ddim ar hwn, ac wedi sylwi wedi i chi ddeud bod nhw ar OOCC...

Pam bo nhw wedi cychwyn y bwrdd yna? Odd genai'm syniad bod o'n bodoli tan nawr, gwneud synnwyr.

Dwi ddim yn siwr. Dyma'r bwrdd dwi'n hoffi. Mae ambell un sydd wedi mynd draw i OOCC yn golled, ond mae dal digon o bobl da sy'n sy'n gwneud sylwadau yma.

Gnojek
08-11-18, 07:42
Son am sylwebwyr... ma john hartson yn tueddu i ddefnyddio lot o eiriau bach neu termau yn y saesneg. Dwin ffindio fen doniol os unrhyw beth.

Dwin cydymdeimlon llwyr gyda fe achos ma llawer o dermau peldroed yn amhosib cyfieithu weden i, yn enwedig os mae gyd o dy brofiad yn gem wedi cael eu dreulio yn Lloeger/Yr Alban.

Through the channels
Sending off offence
VAR
Bend it round the wall
Backpass
Lone frontman
Wing-back

Basen i’n stryglo i gyfieithu yr uchod (er enghraifft).

Cytuno gyda ti. Dwi ddim yn hoff iawn o Hartson. Fi'n credu aeth e i Ysgol Gyfun Gwyr (ysgol Gymraeg) ond dydy ei Gymraeg ddim yn dda iawn. I fod yn deg mae e wedi bod i ffwrdd o Gymru am amser hir, ond dwi'n synnu nag ydy S4C wedi rhedeg "refresher course" iddo fe. Mae Ben Davies a Joe Allen wedi bod i ffwrdd o Gymru am amser hefyd, ond mae eu Cymraeg nhw yn dda.