+ Visit Cardiff FC for Latest News, Transfer Gossip, Fixtures and Match Results
Page 2 of 2 FirstFirst 12
Results 21 to 22 of 22

Thread: Malcolm Allen

 1. #21

  Re: Malcolm Allen

  Quote Originally Posted by Gnojek View Post
  Cytuno gyda ti. Dwi ddim yn hoff iawn o Hartson. Fi'n credu aeth e i Ysgol Gyfun Gwyr (ysgol Gymraeg) ond dydy ei Gymraeg ddim yn dda iawn. I fod yn deg mae e wedi bod i ffwrdd o Gymru am amser hir, ond dwi'n synnu nag ydy S4C wedi rhedeg "refresher course" iddo fe. Mae Ben Davies a Joe Allen wedi bod i ffwrdd o Gymru am amser hefyd, ond mae eu Cymraeg nhw yn dda.


  Dwi wedi ail-ystyried fy marn ar JH a ie, tin hollol iawn, ma fe i weld yn cymrud y piss erbyn hyn! Dwin meddwl os unrhyw beth mae ei gymraeg wedi gwaethygu dros y flynyddoedd. Dwin tiwno mewn ir gemau rhyngwladol a win ffindio hin anghredadwy ar adegau fel mae JH yn gallu gweud bron o fod brawddeg llawn yn yr iaith faen gyda ambell i "a" neu "ond" rhwngddo dwsin o eirie yn y sisneg. Hollol gwallgof bod e dal yn yn cael ei ysyried fel sylwebydd/pwndit.

  Yng ngwrthwyneb, dwin meddwl fod Gwennan Harries yn ardderchog. Mae ei chymraeg yn cywir iawn (o be dwin deall) a ma be maen gweud yn hollol synhwyrol .

 2. #22

  Re: Malcolm Allen

  Quote Originally Posted by Divine Wright View Post
  Dwi wedi ail-ystyried fy marn ar JH a ie, tin hollol iawn, ma fe i weld yn cymrud y piss erbyn hyn! Dwin meddwl os unrhyw beth mae ei gymraeg wedi gwaethygu dros y flynyddoedd. Dwin tiwno mewn ir gemau rhyngwladol a win ffindio hin anghredadwy ar adegau fel mae JH yn gallu gweud bron o fod brawddeg llawn yn yr iaith faen gyda ambell i "a" neu "ond" rhwngddo dwsin o eirie yn y sisneg. Hollol gwallgof bod e dal yn yn cael ei ysyried fel sylwebydd/pwndit.

  Yng ngwrthwyneb, dwin meddwl fod Gwennan Harries yn ardderchog. Mae ei chymraeg yn cywir iawn (o be dwin deall) a ma be maen gweud yn hollol synhwyrol .
  Cytuno gyda ti am Gwennan Harries. Mae ei Chymraeg hi yn dda iawn. Efallai ro'n ni'n hallt gyda fy sylwadau am John Hartson. Hawdd i feirniadu fe, yn enwedig gan ei fod nawr yn byw i ffwrdd o Gymru (rwy'n credu?). Ond fel wedais i, mae e ar bob gem Cymru ac er dwi'n teimlo'n wael yn dweud hyn, sai'n gweld ei Gymraeg yn gwella. S4C yn amlwg yn cyflogi fe gan ei fod yn enw mawr, ond mae'r lefel o "Wenglish" yn anhygoel ar adegau.

  Esiampl da o rhywun sydd wedi gwella ei Gymraeg ers fod ar y teledu yw Andrew Coombs (rygbi). Mae e'n dod o bentref sy'n agos i le dwi'n byw yn y cymoedd. Lot o ysgolion Cymraeg o gwmpas yma ond wnei di ddim clywed lot o Gymraeg ar y stryd, mewn siopau etc. Dwi ddim yn ei nabod ond dwi'n cymryd wnaeth e ddim defnyddio'r iaith lot ar ol gadael ysgol, ond mae safon ei Gymraeg ar S4C yn dda iawn....a fel ti'n dweud am Gwennan Harries, mae e'n siarad lot o sens hefyd.

Posting Permissions

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •